CNC Bearbeitung

CNC Bearbeitungen

Maximalabmessung: Breite 6000 x Höhe 4800 mm

Minimalhöhe: 65 mm

Maximalgewicht der Scheibe: 500 kg

Bearbeitungsmöglichkeiten:

  • Gehrungskante (GK) 
  • Kanten schleifen (KGN)
  • Kanten polieren (KPO)
  • Kanten säumen (KGS)

Maximalabmessung: Breite: 6000 x Höhe 4800 mm

Minimalhöhe: 35 mm

Maximalgewicht der Scheibe: 500 kg

Bearbeitungsmöglichkeiten:     

  • Kanten schleifen (KGN)
  • Kanten polieren (KPO)
  • Kanten säumen (KGS)

Kantenbearbeitungen

Waterfall
Bullnose
Ogee